Կ. Դեմիրճյանի մասին

Նամականիշներ

Հուշանամականիշներ և առաջին օրվա ծրարներ նվիրված 1999թ. հոկտեմբրի 27-ի զոհերի հիշատակին:

image